Odstąpienie od umowy

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Miejscowość, data …………………………………….

Adresat:

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Ja/My……………………………………………………………………….niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– data zawarcia umowy ………………………………………………….

– imię i nazwisko konsumenta(-ów) ……………………………………………..

– adres konsumenta(-ów) …………………………………………………..

………………………………………………………………….

Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Wybierz adres rozliczeniowy

×

Wybierz adres rozliczeniowy

×
TWÓJ KOSZYK
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0